__________________________________________________________________________________________________________

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)

42CEU
รุ่นต่อท่อลม คอยล์เปลือยซ่อน
ในฝ้าเพดาน เสียงเบา ต่อท่อลมสั้น
12,000 - 36,000 btu/h
40LAU
รุ่นต่อท่อลม ตัวเครื่องมี casing
ขนาด 48,000 - 150,000 btu/h

_______________________________________________        _______________________________________________


40RBU
เครื่องส่งลมเย็นคอยล์น้ำยา
แบบต่อท่อลม ขนาดใหญ่
4,000 – 10,700 cfm

07TEU
คอนเดนซิ่ง แบบระบายความด้วยน้ำ ขนาด 12,000 – 60,000 btu/h
_______________________________________________        _______________________________________________38LHU
คอนเดนซิ่งยูนิต ขนาดกลาง
พัดลมคอนเดนเซอร์สามารถ
กลับทิศทางเป่าขึ้นหรือเป่าข้าง
48,000 – 150,000 btu/h

38ASU
คอนเดนซิ่งยูนิต ขนาดกลาง
เป็นลักษณะสองชุดคอมเพรสเซอร์ อยู่ใน casing เดียวกัน
150,000 – 300,000 btu/h
_______________________________________________        _______________________________________________
38AF
คอนเดนซิ่งยูนิต ขนาดใหญ่
120,000 – 600,000 btu/h


__________________________________________________________________________________________________________
เครื่องแบบแพคเกจยูนิตระบายความร้อนด้วยน้ำ (Package Unit-Water Cooled)50BF
Packaged Unit
คอนเดนซิ่งยูนิตขนาดกลาง
คอนเดนเซอร์สามารถกลัทิศทางเป่าขึ้น
หรือเป่าข้าง
ขนาด 88,000 – 895,500 btu/h


__________________________________________________________________________________________________________
เครื่องเป่าลมเย็นและเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit – FCU and Air Handling Unit - AHU)

42CB-W
FCU คอยล์น้ำ แบบคอยล์เปลือย
ซ่อนฝ้า ต่อคอท่อลมสั้น เสียงเบา

40LAS-W
AHU คอยล์น้ำเย็นเป็นแบบ
ต่อท่อลม standard unit
ขนาด 1,600 – 5,000 cfm

_______________________________________________        _______________________________________________
 40RBW
เครื่องส่งลมเย็นชนิด
คอยล์น้ำเย็นต่อท่อลม
ขนาด 3,000 – 13,700 cfm39L
AHU คอยล์น้ำแบบต่อท่อลม
แบบกึ่ง standard ผนัง single skin
ขนาด 3,000 – 18,000 cfm

_______________________________________________        _______________________________________________39G
AHU คอยล์น้ำแบบต่อท่อลม แบบสั่งทำ modular unit ผนัง double skin สามารถเลือกสั่ง configuration
การวางเครื่องแบบต่าง ๆ ได้
ขนาด 900 – 43,000 cfm_________________________________________________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม  >>  Carrier (Thailand) Ltd.
_________________________________________________________________________________________________________
ข้อแนะนำการทิ้งผลิตภัณฑ์
เมื่อเครื่องปรับอากาศหมดอายุการใช้งาน การทำลายซาก ควรทิ้งหรือทำลายซากเครื่องปรับอากาศด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้อง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยการแยกชิ้นส่วนแล้วนำไป Re - Cycle สำหรับชิ้นส่วนที่ไม่สามารถ Re – Cycleได้ โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการกำจัดซากอย่างถูกวิธี ไม่ควรใช้วิธีเผาทำลายด้วยไฟ


<< BACK