B.GRIMM Airconditioning

บริษัท บี.กริม แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด มอบของขวัญวันเด็กปี 2563

บริษัท บี.กริม แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด มอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียน 16 โรงเรียน และ 1 ชุมชนในพื้นที่เขตหนองจอก และ จ.ฉะเชิงเทราในวันที่ 10 มกราคม 2563