B.GRIMM Airconditioning

ผลิตภัณฑ์ของเรา

แคตาล็อคผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

เครื่องแบบแพคเกจยูนิต
ระบายความร้อนด้วยน้ำ

เครื่องเป่าลมเย็น
และเครื่องส่งลมเย็น

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

เครื่องแบบแพคเกจยูนิต
ระบายความร้อนด้วยน้ำ

เครื่องเป่าลมเย็น
และเครื่องส่งลมเย็น

ติดต่อสำนักงานขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โทร: +66 (0)2 988 2391 ถึง 7 ต่อ.151

ติดต่อสำนักงานขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โทร: +66 (0)2 988 2391 ถึง 7 ต่อ.151